Sudah berdaftar sebagai ahli e-MANS?
Posted by maahad_ahmadi on 3.5.10 in
Logo Maahad Ahmadi (seperti yang tertera di atas) merupakan simbolik gabungan huruf-huruf Arab (Ahmadi) yang dibentuk menjadi seakan-akan bentuk kubah yang melambangkan kesatuan ilmu dan amal yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Walaupun bentuknya tampak mudah dan ringkas, namun tersirat di sebalik lakarannya seribu untaian makna.

Konseptual logo yang didasari motto "Tarbiah, Hadharah, Falah" (di dalam bahasa Arab) ini menjadi tunjang perjuangan pencarian ilmu dan pembentukan akhlak dan nilai murni warga institusi ini.

Motto TARBIAH - HADHARAH - FALAH:
- Membawa maksud "Didikan - Ketamadunan - Kejayaan". Warga institusi ini berharap agar segala ilmu dan amal yang diserap sepanjang keberadaan di dalam institusi ini mampu membentuk jati diri individu yang progresif dan dinamik serta memiliki nilai dan sahsiah yang murni.

Konseptualisasi menyeluruh logo ini mencerminkan peranan Maahad Ahmadi sebagai sebuah institusi yang menaungi warganya dalam penyebaran ilmu dan pengaplikasian amal di samping menyeru ke arah kebaikan dan kebajikan.
0 Responses to “Logo Dan Takrifan”:

Catat Ulasan