Sudah berdaftar sebagai ahli e-MANS?
Posted by maahad_ahmadi on 2.5.10 in
PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Maahad Ahmadi dengan penuh tekad dan berjanji akan menumpukan tenaga untuk:
  1. Berusaha dengan sedaya-upaya memberikan perkhidmatan dan hasil pendidikan yang berkualiti kepada pelajar-pelajar kami.
  2. Berusaha dengan bersungguh-sungguh mencapai matlamat seratus-peratus lulus dalam peperiksaan PMR, SPM dan STAm pada setiap tahun.
  3. Berusaha menerapkan budaya ilmu kepada pelajar melalui program yang menggalakkan tabiat membaca, munaqasyah dan uswatun hasanah.
  4. Memberi perhatian terhadap semua aduan yang berkaitan dengan organisasi sekolah ini dan menyelesaikannnya dengan segera.
  5. Memberi perhatian dan mengambil tindakan segera terhadap kes-kes kemalangan dan sakit dalam kalangan pelajar yang berlaku di kawasan sekolah.
  6. Mengamalkan tatacara peraturan sekolah yang sesuai dan adil untuk pelajar.
  7. Bersedia mengatur perbincangan dengan ibubapa mengenai kemajuan pendidikan anak-anak mereka sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
  8. Bersedia menerima cadangan dan pandangan yang positif untuk mempertimbangkan kualiti perkhidmatan sekolah ini.
  9. Sentiasa patuh dengan arahan dan harapan "Stakeholders" kami; Bahagian Pelajaran JHEAINS, JPNS dan Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan pendidikan dalam tempoh satu minggu atau sebelum tarikh yang ditetapkan dengan sikap kami yang bercirikan kebolehpercayaan, daya ketahanan, keselamatan, kefungsian, menepati masa, ketetapan fakta dan kesopanan.
1 Response to “Piagam Pelanggan”:

Catat Ulasan